Skip to main content

Tepelná čerpadla Mitsubishi Power Inverter 

Ven­kov­ní jed­not­ky řady Power Inver­ter jsou spe­ci­ál­ně kon­stru­o­vá­ny pro pou­ži­tí jako tepel­ná čer­pa­dla až do ven­kov­ní tep­lo­ty – 25 °C. Až do ven­kov­ní tep­lo­ty – 7 °C nabí­ze­jí maxi­mál­ní tep­lo­tu na výstu­pu 60 °C a do – 15 °C maxi­mál­ní tep­lo­tu na výstu­pu 55 °C, což zajiš­ťu­je doko­na­lý tepel­ný komfort.