Skip to main content

Rodinný dům Litomyšl 

  • Tepel­né čer­pa­dlo Mitsu­bis­hi Zuba­dan PUHZ-HRP125YHA2 + vnitř­ní část s nere­zo­vým boj­le­rem 200L.
  • Regu­la­ce PAC 021 + bez­drá­to­vý digi­tál­ní ter­mostat Siemens.
  • Tepel­né ztrá­ty 15 kW, vytá­pě­ní radiátory.
  • Insta­la­ce na plo­ché stře­še řado­vé­ho rodin­né­ho domku.

Další reference 

Kanceláře a sklady Ostrava – přechod z plynu

Kanceláře a sklady Ostrava – přechod z plynu

3× tepel­né čer­pa­dlo Tempstar H4H360‑S zapo­je­no do kaská­dy. Aku­mu­lač­ní nádrž 1000 litrů…
Rodinný dům Štramberk – přechod z plynu

Rodinný dům Štramberk – přechod z plynu

Tepel­né čer­pa­dlo Mitsu­bis­hi Zuba­dan PUHZ-HRP125YHA2 + vnitř­ní jed­not­ka Coo­lwex DUO. Te…
Rodinný dům Břežany u Prahy

Rodinný dům Břežany u Prahy

Tepel­né čer­pa­dlo Mitsu­bis­hi Zuba­dan PUHZ-HRP125YHA2 + vnitř­ní část bez boj­le­ru s nere­zo­vým vý…